ชินชิล่ามีกีสี

By | September 12th, 2013|Categories: Chinchillas|Tags: , |0 Comments

ถ้าจะกล่าวถึงสีของชินชิล่าทั้งหมดตามจริงนั้น มีมากกว่า100 สีกันเลยทีเดียวการแบ่งกลุ่มสีชินชิล่านั้นสามารถแบ่งได้หลายหลายรูปแบบอีกทั้งชื่อของสี […]